Miljø i organisasjonen: En analyse av det ytre miljø

Enhver organisasjon (bedrift) er lokalisert ellerligger, og utfører også aktiviteten i det bestemte miljøet som naturligvis har stor og direkte innflytelse på denne svært aktiviteten.

Hele miljøet i organisasjonen (bedrift) består av to sammenhengende sett:

1. Internt miljø.

2. Eksternt miljø.

Det interne miljøet ligger innenfor organisasjonen(bedrift), innenfor den, og har en direkte og direkte innvirkning på organisasjonens aktiviteter. Dens elementer bestemmer sammen potensialet, samt mulighetene som organisasjonen har. Studien av det interne miljøet, samt analysen, lar deg identifisere styrken og nødvendigvis svakhetene i en bestemt organisasjon (bedrift). Det er under kontroll av ledelsen av organisasjonen.

Hovedelementene i det interne miljøet er:

- organisering og produksjonsteknologi

- organisasjonsstruktur;

- ledelsesstruktur

- Organisasjonsfinansiering;

- markedsføringsaktiviteter

- Organisasjonskultur av organisasjonen

- ansatte, ansatte

Organisasjonens eksterne miljø består av elementer som er utenfor det, for det er eksternt.

Analyse av det ytre miljøet gjør det mulig å finne ut,hva organisasjonen kan forvente hvis det vil fungere vellykket. Hvilke problemer vil det forvente hvis det ikke helt kan forhindre negative trender i sine aktiviteter.

Analysen av det ytre miljøet viser at det består av to store sett:

1. makromiljø (indirekte effekt);

2. mikromiljø (direkte effekt).

Ofte er naturmiljømiljøets natur ikke spesifikk og skaper generelle forhold for virksomhetens virksomhet (bedrift) i det ytre miljø.

Analyse av det eksterne miljøet i organisasjonen viser at hovedelementene i makromiljøet er:

- økonomiens tilstand

- sosioøkonomisk politikk i staten

- fremgang (NTP);

- politiske faktorer

- internasjonale arrangementer;

- sosio-kulturelle faktorer (skikker, tradisjoner, vaner, etc.).

Analysen av bedriftens eksterne miljø viser atVirksomheten selv har praktisk talt ingen mulighet til å samhandle med elementer i det ytre miljø. Den indirekte påvirkning av det ytre miljø påvirker virksomhetens virksomhet i fremtiden.

Direkte påvirkning påvirker direkte organisasjonens aktiviteter, og organisasjonen selv kan aktivt samhandle med elementene i dette miljøet.

Hovedelementene i direkte påvirkningsmiljøet er:

- forbrukere;

- leverandører og mellommenn;

- konkurrenter

- fagforeninger

- Lovgivning;

- statlig regulering

Analyse av det ytre miljø, det interne miljøet, hvororganisasjonen (bedrift) er lokalisert og fungerer, representerer den første prosessen med strategisk ledelse. Ved implementering av det brukes ulike metoder og modeller til å studere miljøet (intern og ekstern) organisasjon (bedrift). Spesielt er STEP-analysen rettet mot å studere mediet som virker indirekte. Metoder LOTTS og GAP, faktisk, dette er den samme analysen av det ytre miljøet. De tillater organisasjonen å tilpasse seg kravene til det ytre miljø og begrense gapet mellom det du vil oppnå og hva som egentlig er der. PIMS-metoden lar deg bestemme kvantitative virkninger av markedsføringsstrategien på fortjeneste. Matrix McKinsey bidrar til å vurdere hvor attraktivt markedet er, den strategiske posisjonen til firmaet i dette markedet, på grunnlag av hvilke anbefalinger om handlingsstrategien er gitt. Ved hjelp av McKinsey-modellen kan du analysere det interne miljøet i organisasjonen, på grunnlag av hvilke anbefalinger som tilbys om å endre elementene i det interne miljøet i prosessen med å implementere strategien.

likte:
0
Økonomien i organisasjonen i markedsforhold
SWOT-analyse av bedriften
Analyse og diagnose av økonomisk og økonomisk
Viktigheten i utviklingen av virksomheten til et slikt konsept
Markedsføring miljø av firmaet.
Strategisk ledelse som en måte å
Effektiv strategisk ledelse er
Internt og eksternt miljø i organisasjonen:
informasjonsstøtte for ledelsen
Topp innlegg
opp