Likviditetskoeffisient i bedriften

Likviditeten viser hvordan selskapeti stand til å foreta rettidig overføring av eiendeler til kontanter. Med andre ord, er likviditeten hastigheten på salg av eiendeler på enterprise-markedet verdien av varene eller mulighet til å tjene penger.

Eiendeler er svært likvide (kortsiktigefinansielle investeringer og kontanter), raskt realisert (presserende kundefordringer), sakte realisert (kundefordringer over 12 måneder og andre omløpsmidler), samt vanskelig å implementere (ikke omsettelige). Kategori av eiendeler er bestemt avhengig av faktoren som viser hvor raskt og enkelt for eiendommen du kan få fullverdien.

Definisjonen av likviditet i bedriften innebærerbruk av et slikt konsept som likviditetsforholdet. En rekke slike koeffisienter brukes i beregningen. Likviditetsforholdene viser hvor raskt et foretak er i stand til å realisere en viss del av eiendommen for å kunne betale kortsiktig gjeld.

Likviditetsforholdet (nåværende) kan væreberegnes som forholdet av driftsmidler til kortsiktig gjeld. Under driftsmidler skal forstås mengden av omløpsmidler hvis trukket fra hennes langsiktige fordringer, dvs. slik som utbetalingene vil være en nødvendighet ikke tidligere enn ett år. Denne likviditetsgrad viser selskapets evne til å betale tilbake sine egne kortsiktig gjeld, vil bli realisert dersom omløpsmidler. strøm Forholdet må være lik eller overstige den standard verdi 2.

Det raske likviditetsforholdet bestemmerforholdet mellom svært likvide eiendeler til kortsiktig gjeld antatt av foretaket. I dette tilfellet bør svært likvide midler forstås som kontanter på bedriften, samt på bankkonto eller kortsiktige investeringer i finansielle eiendeler. Dette inkluderer akutte fordringer. Dette forholdet skal være lik eller høyere enn standardverdien på 1. Dette likviditetsforholdet gjør det klart for bedriftenes evne til å beregne kortsiktig gjeld i tilfelle vanskeligheter med å selge ferdige produkter. Beregning av likviditetsforhold er en primær oppgave for å forstå situasjonen i bedriften.

Et annet likviditetsforhold erabsolutt koeffisient. Det beregnes som forholdet mellom kontanter og kortsiktige finansielle investeringer og kortsiktig gjeld. Normen for denne koeffisienten er 0,2. koeffisient Det indikerer virksomhetenes evner når det gjelder oppgjør av kortsiktig gjeld, uten bruk av salg av produkter og innkreving av fordringer. Ovennevnte faktorer gir mulighet for en konklusjon om hvor flytende bedriften er. Hvis koeffisientene er preget av indikatorer som er mye lavere enn de normative, indikerer dette at bedriften ikke er i stand til å bosette seg i tide i sine nåværende forpliktelser, noe som betyr at den preges av stor finansiell risiko for kreditorer. Hvis koeffisientenees verdier overskrider de normative indikatorene, er kapitalen irrasjonelt allokert til foretakene.

Dermed er hvert likviditetsforholdbør beregnes tilsvarende og overholde de normative indikatorene. I dette tilfellet fungerer bedriften på en balansert måte, er i stand til å tilbakebetale sine forpliktelser til kreditorer og ikke står overfor konkurs. Ellers bør det treffes tiltak for å stabilisere situasjonen.

likte:
0
Finansielle koeffisienter - nøkkelen til vellykket
Likviditetskoeffisient: viser
Solvens av bedriften:
Hvordan er den absolutte koeffisienten
Økonomiske resultatindikatorer
De mest likvide eiendeler i et foretak
Koeffisienten for mellomlikviditet og
Solvensanalyse er en viktig prosedyre
Likviditetsindikatorer for organisasjonen
Topp innlegg
opp